Від початку року на Прикарпатті побільшало безробітних

Головне управління статистики оприлюднило звіт про соціально-економічне становище Івано-Франківщини за січень.

Населення  

Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, за попередніми даними, на 1 січня 2017р. становила 1379,9 тис. осіб, з них 605,1 тис. проживали у міських поселеннях, 774,8 тис. – у сільській місцевості. Упродовж 2016р. чисельність населення зменшилася на 2,4 тис. осіб.

Кількість живонароджених у 2016р. становила 14,7 тис., померлих – 17,2 тис. осіб.

Зайнятість та безробіття

За даними обласного центру зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на кінець січня 2017р. становила   11,9 тис. осіб, що на 6,1% більше, ніж на кінець грудня 2016р.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області впродовж місяця збільшився на 0,1 в.п. і на кінець січня 2017р. становив 1,4% населення працездатного віку.

Доходи  населення

У cічні 2017р. розмір середньомісячної номінальної заробітної  плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (із кількістю працівників 10 і більше осіб) становив 5218 грн, що на 4,5% більше, ніж у грудні 2016р. та на 46,3% більше, ніж у січні 2016р. Індекс реальної заробітної плати у січні 2017р. порівняно з груднем 2016р. становив 102,4%, відносно січня 2016р. – 129,5%.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати в цілому по економіці області (включаючи підприємства-банкрути та економічно неактивні підприємства)           на 1 лютого 2017р. склала 5 млн.грн, або 0,5% фонду оплати праці, нарахованого за січень 2017р. Упродовж січня 2017р. сума заборгованості зменшилась на 8,7%.

На підприємства-банкрути припадає 94,9% загальної суми боргу, на економічно неактивні підприємства – 5,1%.

Соціальний  захист

За субсидіями для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у січні 2017р. звернулося 15,5 тис. домогосподарств, призначені субсидії з урахуванням звернень у 2016р. 28,7 тис. домогосподарств, з них у міських поселеннях – 11,4 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 17,3 тис. Загальна сума призначених субсидій у січні 2017р. склала 56,8 млн.грн, з неї у міських поселеннях – 18,5 млн.грн, у сільській місцевості – 38,3 млн.грн.

Cередній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у розрахунку на одне домогосподарство у січні 2017р. склав 1979,9 грн (у грудні 2016р. – 1695,7 грн).

Крім того, 1029 домогосподарствам (36,5% із числа тих, які звернулися) було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них 1017  домогосподарствам сільської місцевості.

Середній розмір призначеної субсидії цього виду у січні 2017р. у розрахунку на одне домогосподарство становив 2009,9 грн (у грудні 2016р. –  2005 грн).

Загальна сума субсидій готівкою, отриманих домогосподарствами для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, у січні 2017р. становила 4,1 млн.грн.

Роздрібна  торгівля

Оборот роздрібної торгівлі (до якого включено дані щодо роздрібного товарообороту підприємств та розрахункові дані щодо роздрібного товарообороту фізичних осіб-підприємців, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля) у січні 2017р. становив 1240,9 млн.грн. Індекс фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі (у порівнянних цінах) до січня попереднього року (враховуючи індекс споживчих цін)  становив  106%.

Капітальні  інвестиції

За  січень–грудень 2016р.  у  розвиток  економіки  області  за  рахунок  усіх  джерел  фінансування  було  вкладено  6563,5 млн.грн  капітальних  інвестицій, з яких   99,3% склали  інвестиції  в  матеріальні активи.  Обсяг  капітальних  інвестицій  порівняно  з  січнем–груднем 2015р.  зменшився  на  34,7%.

Сільське  господарство

Індекс  сільськогосподарської продукції  у січні 2017р. порівняно з січнем 2016р. становив 95,7%, у т.ч. у сільськогос­подарських підприємствах – 87,4%, у господарствах населення  – 100,2%.

За січень 2017р. реалізовано на забій 11,4 тис.т сільськогосподарських тварин    (у живій масі), що на 0,9% більше порівняно з січнем 2016р., вироблено 19,7 тис.т молока (на 0,5% менше) та  20,6 млн.шт  яєць (на 30,6% менше).

За розрахунками, на 1 лютого 2017р. загальна кількість великої рогатої худоби склала 159,8 тис. голів (на 3,8% менше, ніж на 1 лютого 2016р.), у т.ч. корів – 100 тис.  (на 1,1% менше); свиней – 314,8 тис.  (на 1% більше), овець та кіз – 29,2 тис.  (на 2,8% більше), птиці всіх видів – 3947,3 тис. голів (на 4% менше).

Загальний обсяг реалізованої великими та середніми сільськогос­подарськими підпри­ємствами власно виробленої продукції за січень п.р. порівняно з січнем 2016р. зріс  у 1,9 раза, у т.ч продукції  рослинництва – у 15,9 раза, тваринництва – на 11,5%.

На 1 лютого 2017р. у великих та середніх  сіль­ськогоcподарських підприємствах і підприємствах, що здійснюють зберігання, переробку зернових  культур,  було в наявності 141,3 тис.т  зерна  або на 38,7% менше,  ніж на 1 лютого 2016р. Середня закупівельна ціна зернових культур, яку пропонували  переробні  підприємства,  у січні п.р. становила 3579,1 грн   за т  (у січні 2016р. – 2961,1 грн).

Промисловість

У січні 2017р. порівняно з січнем 2016р. індекс промислової продукції становив 110%, у т.ч. у добувній промисловості та розробленні кар’єрів – 100,7%, переробній промисловості – 109,1%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 117%.

У  переробній  промисловості збільшення випуску продукції проти січня попереднього року одержано  у  виробництві хімічних речовин і хімічної продукції – на 10%, металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, – на 27,5%, гумових і пластмасових виробів – на 34,7%, машинобудуванні –   на 53%. Разом з тим, зменшено випуск продукції у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності (на 7,2%), текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (на 8,9%), виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (на 28,9%).

Підприємствами області за 2016р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 35 млрд.грн, у т.ч. за межі країни – на 6,1 млрд.грн.

Будівництво

У  січні 2017р.  підприємствами  області  виконано  будівельних  робіт  на  суму 52,4  млн.грн.  Індекс  будівельної  продукції  у  січні 2017р.  порівняно  з  січнем 2016р. становив  97,8%.

Зведення будівель скоротилося на 20%, у т.ч. житлових –  на 41,5%. Водночас будівництво нежитлових будівель збільшилося на 18,4%,  інженерних  споруд  –  на  39,7%.

У  2016р.  прийнято  в  експлуатацію  3832 квартири  загальною  площею      480,8 тис.м2,  що  на  43,8%  менше,  ніж  у 2015р.

Транспорт

У січні 2017р. підприємствами залізничного та автомобільного транспорту області (включаючи автоперевезення фізичними особами-підприємцями) перевезено 644 тис.т вантажів, що на 19,2% більше, ніж у січні 2016р. Вантажооборот автомобільного транспорту становив 70,6 млн.ткм або на 15,8% більше від обсягу січня 2016р.

Послугами автомобільного (включаючи автоперевезення транспортом фізичних осіб-підприємців), залізничного та тролейбусного транспорту скористались 5,2 млн. пасажирів, що на 24,7% менше від обсягів січня 2016р.; підприємствами автомобільного та тролейбусного транспорту виконано пасажирооборот в обсязі       85,3 млн.пас.км  (на  0,9% більше).

Зовнішньоекономічна  діяльність

Обсяги експорту товарів суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності області у 2016р. становили  545,6 млн.дол. США, імпорту – 392,8 млн.дол. США. Проти 2015р. обсяги експорту збільшилися на 46,3%, імпорту – на 33,4%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 152,8 млн.дол. США, коефіцієнт покриття експортом імпорту – 1,39.

Обсяги експорту послуг підприємствами і організаціями області  у 2016р. порівняно з попереднім роком збільшилися на 17,1%, імпорту –    на 29,7% і становили відповідно 53,2 та 17,1 млн.дол. США. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами склало 36,1 млн.дол. США.

Споживчі  ціни

За  даними  Державної  служби  статистики,  індекс  споживчих  цін  в Україні  у  січні  2017р.  порівняно  з  попереднім  місяцем  становив  101,1%  (без  урахування  тимчасово  окупованої  території  Автономної  Республіки  Крим,  м.Севастополя  та  частини  зони  проведення  антитерористичної  операції),  в  області  –  101,9%.Якщо ви помітили помилку виділіть її та натисніть Ctrl+Enter.

Додати новий коментар
Останні новини з категорії Економіка: